Generalforsamling i Tørring Rideklub

Onsdag 21. februar 2018 kl. 19.30 i rytterstuen
Dagsorden i følge vedtægter:
 

Bestyrelsen vil være vært for kaffe og lidt til ganen.

Dagsorden ifølge vedtægterne §11:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Sendes via post til TØRK, Hvilhusevej 17A, 8983 Gjerlev J

eller pr mail: toerringrideklub@sport.dk

 
 
 
 
 
 
 
 


Velkommen til Tørring Rideklub
En rideklub, hvor der er plads til alle.

En rideklub, hvor vores motto er: "Vi er ikke verdensmestre, men sammen er vi go'e".

En rideklub, hvor der er muligheder for både begynder, øvede og elite - i alle aldre.
En rideklub som udbyder dressur, spring, eneundervisning, handicapridning, kompenserende undervisning, fritidsordning og voltigering. 
 
 

 

 TØRKs fantastiske og trofaste sponsorer: 

       
       
       
       
       
 
 Beslagsmed
Svend Kristensen 
   
 Maskinstation
Bent Simonsen 
 Tømrer
Kjeld Hougaard
Vinstrup 
 Murer
Per Nørgaard
Knejsted 
 
 
 
Nørhald Malerforretning
v. Lene Kaas 
 
 Entreprenør
Søren Pedersen
Tørring 
 
 

Seneste nyheder

Kommende aktiviteter