Om TØRK

Visioner

Tørring Rideklubs idegrundlag er at skabe et sted, hvor mennesker og heste trives, og har det rart, et sted hvor ridesportens glæder trives, deles og fremmes - uanset hvilke forudsætninger eller behov den enkelte har for at ride.TØRK arbejder for at skabe succes for den enkelte, men succes med et medmenneskelig ansigt.

 • at styrke fællesskabet og kammeratskabet.
 • at give den enkelte rytter medansvar for trivslen og klubbens værdier.
 • at sikkerheden prioriteres højt.
 • at ånden er præget af synlige stærke og klare holdninger og linier med stabilitet, fleksibilitet og forudsigelighed, åbenhed, ærlighed, tolerance og gensidig respekt.


Hestens velbefindende skal altid prioriteres højere end hensynet til noget andet: så som træning, rytter ambitioner, konkurrencedeltagelse og ejer interesser. Enhver træne og ride metode skal afspejle respekten for hesten, som et levende væsen. Og ikke under nogen form indeholde rå og voldelige teknikker eller fremgangsmåder. Vi har en idé om at samle og forene mange grupper mennesker med forskellig baggrund, behov og ønsker. Vi ønsker at lave et samlingssted, hvor trivsel er i højsædet på en ærlig, positiv og åben måde. Et sted, hvor mennesker mødes, har det rart og har gode oplevelser med heste. At skabe et varmt og inspirerende miljø, hvor vi styrker og stimulerer de ressourcer hver enkelt har. Ligeledes tilstræber vi, at ånden i klubben - TØRK-ånden - er præget af, at man accepterer, at alle har forskellige væremåder, har forskellige ambitioner og baggrund for at ride. Konsekvenspædagogik - en åben, ærlig og tydelig omgangsform med gensidig respekt - er, hvad vi tilbyder.

Vi siger det, vi mener… og mener det, vi siger !!!!

Menneskesyn

 • Som udgangspunkt ser vi altid på ressourcer - frem for begrænsninger.
 • Børn ønsker som grundregel altid at samarbejde.
 • Børn skal føle sig respekteret, lyttes til og tages alvorligt.
 • Børn skal indgå som en tydelig del af fællesskabet. De skal føle, vide og mærke, at de er en del af helheden/fællesskabet. De er regnet med.
 • Børn skal lære, at der er opgaver, der skal løses, mål, der skal nås, situationer/fremgangsmåder, der skal beherskes.
 • Børn skal tilbydes trygge rammer og synlige grænser, der appellerer til børns fantasi og udforskningsevne. Rammer de vil lære at værne om, og værdier de vil føle ansvar for.

Disciplin

Vi er en Rideklub med tydelige holdninger og med en vis disciplin.

 • Disciplin er at høre efter, hvad der bliver sagt og overholde de regler, der er sat. Desuden at forholde sig og være nærværende med hesten, sikkerheden, kammeraterne og klubben.
 • Mangel på disciplin giver kaos, såvel hos rytterne som personale, og det giver en ubrugbar følelse af opløst struktur.
 • Grænser og rammer er nødvendig for enhver udvikling - derfor sætter vi grænser.
 • Vi vil i TØRK ikke køre med på tidens trend, at børn skal underholdes, fornøjes, opvartes og komme let til tingene og betragte værdier og udbytte som selvfølgeligheder.
 • Alle skal gøre en indsats for at få noget - og for at nå noget!


Vi tilstræber at lære alle at ridning er en sport, og at vise hensyn til hesten og sine kammerater er en forudsætning for et ordentlig udbytte af ridningen, det sociale sammenhold, den sociale sammenhæng og af klubbens værdier. Vi voksne skal turde at være modeller - sætte mål og give børnene opgaver de magter og som udvikler deres færdigheder, giver god selvværdsfølelse og øget kropsbevidsthed. Børnene skal mærke ligeværd - udvikle ansvarsfølelse. Det giver følelse af positiv forpligtelse i fællesskabet.

TØRK's MOTTO:

"Vi er ikke verdensmestre - men sammen er vi go'e"

Seneste nyheder

Kommende aktiviteter